DLA PACJENTÓW

Badania kliniczne są to programy badań nad lekami, prowadzone z udziałem pacjentów, mające na celu określenie czy nowa forma terapii jest bezpieczna i na ile jest skuteczna. Przeprowadzenie badań klinicznych jest jedynym wiarygodnym sposobem pozwalającym ustalić czy nowy sposób leczenia jest bardziej skuteczny niż metody stosowane dotychczas.

 

Badania kliniczne, realizowane w M-ZDROWIE prowadzone są z poszanowaniem praw i godności Pacjenta oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzania badań klinicznych.
Podejmując decyzję o udziale w badaniu klinicznym należy pamiętać, że zastosowana terapia może przynieść korzyści w postaci poprawy stanu zdrowia, ale nie musi. W trakcie badania i po jego zakończeniu stan Pacjenta jest regularnie monitorowany, a jeśli lekarz prowadzący uzna, że stosowana terapia zagraża bezpieczeństwu Pacjenta, może wówczas podjąć decyzję o wyłączeniu Pacjenta z badania. Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny. Przed przystąpieniem do badania Pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na udział w badaniu klinicznym. 

 

Badania kliniczne prowadzi się według ściśle określonych zasad zgodnie z wymaganiami dokładnie opisanymi w  polskich przepisach prawnych oraz  regulacjach międzynarodowych . Nad prawidłowością prowadzenia badań klinicznych w Polsce czuwają wyznaczone do tego instytucje .

 

Badania kliniczne to:


•    dostęp do najnowszych terapii
•    szansa na poprawę zdrowia i jakości życia
•    dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej bez kosztów
•    pakiet bezpłatnych badań diagnostycznych    •    możliwość wcześniejszej diagnostyki innych chorób
•    

 

Wśród najważniejszych praw uczestnika badania klinicznego warto wymienić:


•    Pacjent ma prawo do wszelkich informacji związanych z udziałem w badaniu. Jeżeli są one niezrozumiałe ma prawo uzyskania dalszych wyjaśnień od lekarza i personelu współpracującego z badaczem
•    Konieczna jest dobrowolna zgoda pacjenta na udział w badaniu. Pacjent ma prawo do odmowy udziału
•    Pacjent ma prawo do wycofania się w każdym momencie z badania bez ponoszenia konsekwencji
•    Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia w każdym momencie trwania badania
•    Pacjent ma prawo do ochrony swoich danych osobowych
•    Pacjent ma prawo do informacji o wszelkich nowych danych dotyczących testowanego leku, które mogą mieć wpływ na jego dalszą decyzję w badaniu
Udział pacjenta w badaniu klinicznym jest bezpłatny. Wszelkie koszty leczenia (koszt badanych leków, specjalistycznych badań oraz opieki lekarskiej) ponosi sponsor badania.

klinikamzdrowie@gmail.com

797 550 263

M-Zdrowie Klinika

KONTAKT


 

Pt-Nd: Nieczynne

Pn-Cz : 15:00 - 19:00

Łódź

ul. Legionów 93/95.

 

KLINIKA M-ZDROWIE znajduje się w budynku kompleksu biurowego. Wejście z holu głównego.
Do dyspozycji pacjentów jest parking przed budynkiem.

 

GODZINY OTWARCIA: